Eindstanden seizoen 2015-2016
Eindstanden 2014 - 2015
Eindstanden seizoen 2013-2014
Eindstanden seizoen 2012 - 2013

Adressen ORG
Adressen teams


StartO.R.V.W.F.O.


Organisatie Recreatief Volleybal West-Friesland Oost

Startpagina

Reglement ORVWFO

  Reglement Organisatie Recreatief Volleybal West Friesland Oost


-De organisatie wordt samengesteld en niet gekozen. Kandidaten kunnen zich melden bij de bestaande leden. De organisatie bestaat tenminste uit een voorzitter - secretaris - penningmeester - notulist en wedstrijdleiding.


-De voorzitter leidt de vergadering van de organisatie en van de leden. In alle vergaderingen verleent en ontneemt hij het woord en heeft het recht de discussie te sluiten.


-De secretaris voert de correspondentie, houdt het archief van de organisatie bij en brengt iedere jaarvergadering verslag uit over de werkzaamheden van de organisatie.


-De penningmeester zorgt voor het financiële beheer van de organisatie, is verplicht hiervan behoorlijk boek te houden en desgevraagd aan de organisatie rekening en verantwoording te doen. Op de jaarvergadering brengt hij verslag uit van de stand van de kas.


-De notulist maakt verslag van elke bijeenkomst van de organisatie en doet verslag aan deelnemende verenigingen / teams.


-De organisatie vergadert zo vaak als het dit nodig oordeelt in het belang van de organisatie / competitie, ze organiseert elk seizoen een evaluatiebijeenkomst waarbij alle verenigingen / teams worden uitgenodigd. Agendapunten kunnen 14 dagen voorafgaande bij het secretariaat aangemeld worden.


-De organisatie organiseert jaarlijks een competitie en bij voldoende belangstelling toernooien waarbij ook verenigingen en teams van buiten de regio worden benaderd. -


-De organisatie heeft het recht om wijzigingen in het wedstrijdprogramma aan te brengen. De betreffende teams worden dan z.s.m. geïnformeerd.


-De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor het oplopen van enig letsel, verlies en / of diefstal van goederen, noch voor schade door derden.


-Een ieder die dus meespeelt in de recreantencompetitie van de ORVWFO doet dit op eigen risico!


-Algemeen         


-Het hoofddoel van de wedstrijdleiding is om alle wedstrijden die op het programma vermeld staan, te laten spelen indien noodzakelijk kunnen de wedstrijden ingekort worden.


-Er worden alleen wedstrijdballen beschikbaar gesteld. De wedstrijden dienen met de wedstrijdbal van de ORVWFO te worden gespeeld.


-Elk team inclusief coach dient zich sportief te gedragen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.


Wedstrijdreglement:


-De competitie wordt volgens de regels van de NeVoBo gespeeld, uitzonderingen staan hierna vermeld.


-Per wedstrijd worden er 3 sets gespeeld.


-Alle sets eindigen zodra één van de ploegen 25 punten heeft behaald (wel met een verschil van 2 punten) of wanneer één van de ploegen de 27 punten heeft bereikt.


-Indraaien bij de opslagplaats is toegestaan.


-Volgens de regels is het aanraken van de bal met elk lichaamsdeel geoorloofd, wanneer de bal via de voet naar de andere speelhelft wordt gespeeld dient er afgefloten te worden!   Laten vervallen


-Het team wat het eerst vermeld wordt op wedstrijdkaartje heeft de eerste opslag.


-Indien een team zich moet afmelden voor één of meerdere wedstrijden dan dient dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de wedstrijdleiding worden doorgegeven.


De wedstrijdleiding gaat er vanuit dat dit alleen voor heel dringende zaken gebeurd en niet omdat het team incompleet is. In de zaal of vooraf zijn altijd wel "invaller(sters) te regelen. Alle adressen van de contactpersonen staan op de website. Als er toch een team verstek laat gaan worden van beide wedstrijden de wedstrijdpunten aan de geplande tegenstander gegeven.


-Alle teams moeten zich 15 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd wat op het programma staat vermeld "speelklaar" melden bij de wedstrijdleiding.


-De teams die zorgen voor de opbouw van de velden staan specifiek op het programma vermeld.


-De teams welke de laatste wedstrijd op hun veld spelen zorgen voor de afbouw van de velden.


-Samenstelling teams:


Bij teams spelend in de Mix poule gelden geen bijzonderheden over de samenstelling en zijn er geen beperkingen.


De heren (maximaal 2 in het veld) spelend in een mixteam en uitkomend in de Damespoule mogen vanuit het aanvalsvak alleen met beide voeten op de speelvloer smashen/blokken.

Invallen van spelers(sters) (maximaal 2) uit de reguliere competitie is toegestaan mits voor aanvang van de wedstrijd gemeld bij de wedstrijdleiding en de tegenpartij. Wel wordt de sportiviteit van de teams verwacht om dit alleen te doen als er geen ander oplossing aanwezig is.


-Scheidsrechter en teller:


Bij veld 1 hangt sinds 2014 een constructie boven de zuidelijke speelhelft, bij ballen die door de constructie heen gespeeld worden en daar niets raken kan het spel gewoon doorgaan. Bij aanraking met opslag of tijdens spel moet een dubbelfout gegegeven worden.


Elk team dient een scheidsrechter en een teller te leveren. Indien men verhinderd is een wedstrijd te fluiten / tellen dient men op eigen initiatief een vervanger te regelen. Het niet "leveren" van een scheidsrechter en teller betekent 2 verliespunten voor het betreffende team.


De scheidsrechter dient het wedstrijdkaartje bij de wedstrijdleiding op te halen waar ook de wedstrijdbal kan worden ontvangen, na afloop beiden weer inleveren.


De scheidsrechter die zich beledigd of geïntimideerd voelt staakt de wedstrijd en meldt zich direct bij de wedstrijdleiding. Deze zal waar mogelijk is direct beslissingen nemen. Anders zal de organisatie zich in een later stadium bindend uitlaten.


Sportzaal:


De speelvloer mag uitsluitend met sportschoenen (die niet buiten gedragen worden) betreden worden. Ook zijn donkere (blauwe en zwarte) zolen niet toegestaan. In de speelzaal, was- en kleedruimtes mag niet worden gerookt en mogen geen consumpties worden genuttigd. Hiervoor is de Resto van de sportzaal beschikbaar.