Uitslagen 14 september 2019
Uitslagen 5 oktober 2019
Uitslagen 26 oktober 2019
Uitslagen 23 november 2019
Uitslagen 14 december 2019
Uitslagen 11 januari 2020
Uitslagen9 februari 2019
Uitslagen 30 maart 2019
Uitslagen 20 april 2019
Tussenstanden na 14 september 2019
Tussenstanden na 5 oktober 2019
Tussenstanden na 26 oktober 2019
Tussenstanden na 23 november 2019
Tussenstanden na 14 december 2019
Tussenstanden na 11 januari 2020
Eindstanden seizoen 2012 - 2013
Eindstanden seizoen 2013-2014
Eindstanden 2014 - 2015
Eindstanden seizoen 2015-2016
Eindstanden seizoen 2016-2017
Eindstanden seizoen 2017-2018
Eindstanden seizoen 2018-2019StartO.R.V.W.F.O.


Organisatie Recreatief Volleybal West-Friesland Oost

Startpagina

Tussenstanden na 8 februari 2020

  

Dames/mix

 

 

 

 

 

Heren/mix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planzuid D

14

-

38

455

 

Planzuid 2

14

-

35

260

Simokos DZ1

14

-

31

307

 

Planzuid 1

14

-

29

101

Westvolver

14

-

26

98

 

Simokos HZ1

14

-

28

120

V.V.W.

14

-

21

65

 

Urbanus

14

-

21

-6

Madjoe

14

-

20

-26

 

Wham Wham

14

-

19

-30

Gruppo Sportivo

14

-

19

-37

 

De Opzwiepers

14

-

15

-107

Simokos DZ2

14

-

8

-365

 

Parallax

14

-

11

-116

Simokos Mix Z1

14

-

5

-497

 

Vegro

14

-

10

-222